När du vet att du vill att ditt företag, organisation eller verksamhet kunde arbeta mycket mer innovativt. På samma sätt som många produkter stöps i samma form har organisationer också en tendens att kopiera varandras sätt att arbeta. Om man gör saker på ett liknande sätt är det svårt att sticka ut med sina produkter eller tjänster. Ungefär samma input ger ungefär samma output.

Vi har utvecklat ett webbaserat mätinstrument (Innovation P B.A.S.) som mäter en organisations innovativa potential. Det är baserat på en doktorsavhandling gjord på Chalmers i Göteborg som har kartlagt och problematiserat vilka variabler i organisationen som påverkar innovationskraften. Det skiljer sig mot rådande synsätt om att (ofta udda) individer styr innovationen på ett slumpmässigt, oförutsägbart sätt. Vi menar att innovationskraften går att öka på ett systematiskt och medvetet sätt. Vi tror oss med detta instrument kunna göra en bedömning av innovationspotentialen i en organisation, vad som hämmar den och vad som stödjer den. Det ger en utmärkt utgångspunkt för att på ett fokuserat sätt leda organisationen i en mer innovativ riktning.

Varför inte låta oss sitta ner en stund och prata igenom vilka frågor du har kring innovation i din organisation. Kanske finns svaret mycket närmare än vad du trott.