Lars Arkander

Lars Arkander, Leg Psykolog och Leg Psykoterapeut som i drygt 25 år arbetat med utveckling av organisationer och chefer. Efter en traditionell psykologkarriär startade Lars 1988 sin egen konsultfirma samtidigt som han blev en del av MiL Institute. Inom MiL hade han flera programchefsuppdrag med speciellt fokus på företagsinterna och internationella program. 2003 var Lars med och startade Blueberry Hill där han varit partner fram tills nu. Blueberry Hill arbetar framför allt med ledningsstöd i olika former. Lars kombinerar en djup kunskap och erfarenhet med en förmåga att tänka kreativt för att finna lösningar som ofta ligger skymda vid den första anblicken. Han är lyhörd och har lätt för att göra kopplingar och se sammanhang vilket ofta uppfattas som ett gott stöd i beslutsprocesser.