När du vet att du vill få ut mer av din ledningsgrupp. Ledningsgruppen är den enda plats i organisationen där alla kritiska gränssnitt i organisationen möts samtidigt. Det är därför den är det bästa stället att fatta de nödvändiga strategiska besluten. Ändå upplever Du säkert ofta att Du står ensam med dessa de mest avgörande besluten.

Utmaningen att få gruppen att bli ett verkligt team, som med öppenhet, respekt, utmanande samtal kan fås att ta ett gemensamt ansvar för företagets viktigaste beslut att få alla i gruppen att ha ett ägarskap och ta ansvar för företagets centrala frågor.

Låt oss sätta oss ner och prata om hur vi kan få detta att hända!