Det gränslösa uppdraget - Om ledarskap, ledarutveckling och det inre landskapet

Ett psykologiskt perspektiv på ledarutveckling 

Den här boken är en kompass för dig som på något sätt arbetar med ledarutveckling. Du kan vara chef, arbeta med HR-frågor eller vara konsult. Utifrån en bred samhälls- och organisationsanalys visar boken varför ledarskap har blivit en sådan bristvara i många organisationer men också varför behovet av ledarskap aldrig varit större. Han beskriver också vad som krävs för att chefer ska kunna hantera ”det gränslösa uppdraget” och utveckla sitt ledarskap: fokus måste skifta från den traditionella, kunskapsinriktade synen på ledarutveckling till de inre processer som styr människors handlande. Först då kan det ske verklig utveckling och förändring. Ledarskap baseras inte på en utifrån kommande kunskap utan på en inifrån riktad ambition och vilja att påverka och utveckla.

Mer om boken:

Recension:
Lars Arkander är bl.a. psykolog och organisationskonsult med omfattande erfarenhet av konsultarbete. Hans tema här är den gränslöshet som dagens ledarkrav rymmer i och med de oklarheter som ledarrollen innebär och den mångfald av uppgifter som dagens ledare har att uppfylla. Innehållet berör bl.a. vad gränslösheten innebär, ledarskap som bristvara i nutida organisationer, förhållandet mellan chefskap och ledarskap, organisationers ”själ”, ledarfunktioner, organisationsstruktur, förändringsprocesser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vidare behandlas organisationers komplexitet, utveckling av ledarskap, hur man kan utveckla högpresterande team, ledningsgruppers uppgift och funktion samt teman som tillit, ansvar, kontroll, frihet och vad en tänkbar konsultroll innehåller. Som helhet är det fråga om en väl sammanhållen text med många konkreta exempel; det är en mångsidig och inspirerande beskrivning som läsaren får ta del av. Målgruppen är främst chefer, ledare och HR-personal.

Och lite till i en blogg som du hittar här:

http://textochkommunikation.blogspot.com/

Boken finns i bokhandeln och på nätet, t.ex. på bokus och adlibris