När du vet att du vill att nästa chefskonferens måste bli bättre än den förra. Mer fokuserad, mer relevant, mer energigivande och mer interaktiv.

När du samlar alla chefer för att fokusera företagets utmaningar/framtid leder det ofta till att Du och resten av ledningen presenterar era slides, kanske med en extra gäst som topp och innan middag en halvkänd underhållare. Min erfarenhet är att efter halva dagen tänker de flesta mest på vad som ska hända på kvällen, när baren öppnar eller vem den hemlige gästen är.

Denna samling är kanske den viktigaste, och säkert den dyraste, Du har under året. En annan möjlighet är att designa den så att Dina chefer tar ett ökat ansvar, formulerar de viktiga frågorna och ger de viktiga svaren, lämnar med energi istället för trötthet.

Du lämnar med en mycket bättre förståelse av vad som händer i organisationen och hur dina chefer tänker.

Låt oss sätta oss ner och se hur vi kan få detta att hända!